نحوه گزارش قراردادها در صورت معاملات فصلی

سلام خدمت همراهان گرامی

حتما میدانید که در صورت معاملات فصلی که هر سه ماه یکبار باید

به حوزه مالیاتی ارائه شود نیاز است که لیست خرید و فروش مجموعه خود را در آن درج کنید.

سوالی که برای بسیاری مطرح است اینکه قرارداد ها شامل خدمات یا پیمانکاری هم نیاز به درج در این فرم دارند؟

باید گفت بله .

اصولا تمام مراودات مالی با اشخاص بیرونی و حتی وابسته نیاز به درج دارند.

در رابطه با قراردادها هم به صورت زیر عمل میکنیم:

در صورتی که کارفرما ، خریدار و یا دریافت کننده خدمات باشیم:

۱- موقع عقد قرارداد : باید اطلاعات قرارداد را ارسال و دیگر نیازی به درج اطلاعات در قسمت خرید نیست.فقط مبالغ پرداختی را ارسال میکنیم .

۲-موقع دریافت فاکتور از پیمانکار ، یا فروشنده ، در قسمت خرید اعلام میکنیم و در کادر مربوط به “نوع کالا و خدمات” شماره قرارداد ذکر میشه.

اگر پیمانکار و یا ارائه دهنده خدمات باشیم
۱- موقع عقد قرارداد : هیچ تکلیفی در خصوص ارسال اطلاعات قرارداد نداریم ، مگر اینکه پیش دریافت گرفته شده باشد ، در اینصورت در قسمت قراردادها اعلام و مبلغ پیش دریافت ثبت میگردد.

۲- موقع صدور صورت وضعیت یا فاکتور: صورت وضعیت های تایید شده ، فاکتور فروش و ارائه خدمات را با اعلام شماره قرارداد در قسمت “نوع کالا و خدمات” را اعلام میکنیم.